هرکول . بزرگترین سگ دنیاست که تاکنون در کتاب رکورد های گینس ثبت شده است.

هرکول  دوساله ۱۲۸ کیلوگرم وزن داشته و طبق گفته صاحبش در هفته حدود ۴۵ کیلوگرم گوشت گوساله و چندین گالن شیر بز می خورد و  انتظار میرود تا دو سال اینده به رشدش ادامه دهد .